Skip to content

SPECJALNA ZNIŻKA 50% - WAŻNA TYLKO DZIŚ

DARMOWA WYSYŁKA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

GWARANTOWANY ZWROT W CIĄGU 14 DNI

  Warunki świadczenia usług

  PANORAMICZNY

  Ta strona jest obsługiwana przez "NOME BRAND". W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do modafashionkrakoz. modafashionkrakoz oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

  Odwiedzając naszą witrynę i/lub dokonując u nas zakupu, użytkownik angażuje się w naszą "Usługę" i wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków ("Warunki świadczenia usługi", "Warunki"), w tym takich dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym, bez ograniczeń, użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i / lub twórcami treści.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

  Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom świadczenia usług. Użytkownik może zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

  Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc. Zapewnia ona platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług użytkownikom.

  SEKCJA 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzielił nam zgody na korzystanie z tej witryny przez któregokolwiek z jego nieletnich pracowników.


  Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do nielegalnych lub niedozwolonych celów ani, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Zabrania się przesyłania jakichkolwiek robaków, wirusów lub kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

  SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu w dowolnym czasie.


  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.


  Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.


  Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

  SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

  Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Poleganie na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.


  Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne są z konieczności nieaktualne i służą wyłącznie jako odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

  SEKCJA 4 - ZMIANY USŁUG I CEN

  Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

  SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

  Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

  Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlić jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakiegokolwiek koloru na monitorze komputera będzie dokładne.

  Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług złożone na tej stronie są nieważne tam, gdzie są zabronione.

  Nie gwarantujemy, że jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji lub innego materiału zakupionego lub uzyskanego przez użytkownika spełni jego oczekiwania lub że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

  SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

  Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, karty kredytowej i/lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

  Użytkownik zgadza się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje dotyczące zakupów i konta w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail, numery kart kredytowych i daty wygaśnięcia, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

  Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

  SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

  Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy żadnej kontroli ani wpływu.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" bez jakiejkolwiek gwarancji, oświadczenia lub warunku jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

  Użytkownik korzysta z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania oraz powinien upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich narzędzia te są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych, oraz że wyraża na nie zgodę.

  W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszemu Regulaminowi.

  SEKCJA 8 - LINKI STRON TRZECICH

  Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich.

  Łącza stron trzecich na tej Stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzanie lub ocenę treści lub dokładności, a także nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że są one zrozumiałe przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do tych osób.

  SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

  Jeśli, na naszą prośbę, użytkownik przesyła określone zgłoszenia (takie jak zgłoszenia do konkursów) lub bez naszej prośby, użytkownik przesyła kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, projekty lub inne materiały, online, pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), użytkownik zgadza się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium przesłane nam komentarze. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) do wypłaty rekompensaty za jakiekolwiek komentarze; lub (3) do odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.

  Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

  Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani innych praw osobistych lub praw własności. Użytkownik zgadza się również, że jego komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanych stron internetowych. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.

  SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

  Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności.

  SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

  Czasami na naszej stronie internetowej lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Nie przyjmujemy na siebie obowiązku aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub aktualizacji zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie będzie uznawana za wskazującą, że jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

  SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

  Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, użytkownik nie może korzystać z Witryny ani jej zawartości (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w niezgodnych z prawem działaniach; (c) w celu naruszenia lokalnych międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji. (g) przesyłanie lub przekazywanie wirusów lub innego szkodliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystywany w jakikolwiek sposób, który wpływa na funkcjonalność lub działanie Usługi lub powiązanych stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spamowanie, phishing, pharm, pretekst, spidering, crawling lub scraping; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi lub powiązanych stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z tych zabronionych zastosowań.

  SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

  Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

  Użytkownik zgadza się, że możemy od czasu do czasu usuwać usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

  Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta lub nie może korzystać z usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "w stanie, w jakim są" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

  W żadnym wypadku modafashionkrakoz, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi za utracone zyski, utracone oszczędności, utracone dane, koszty wymiany lub inne podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikających z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakiegokolwiek produktu nabytego za pośrednictwem usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o takiej możliwości.

  Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo

  SEKCJA 14 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Giulietta Boutique i jej partnerów, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, poniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

  SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzielną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

  SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

  Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy dla wszystkich celów.

  Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez nas lub użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, informując nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej Witryny.

  Jeśli w naszej wyłącznej ocenie użytkownik nie przestrzega lub podejrzewamy, że nie przestrzega któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

  SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

  Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

  Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne opublikowane przez nas w tej Witrynie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

  Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

  SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

  Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy usługi na rzecz użytkownika, podlegają prawu włoskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

  SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

  Użytkownik może zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej.

  Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej Witryny lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

  SEKCJA 20 - DANE KONTAKTOWE

  Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy przesyłać na adres store.polonia3@gmail.com.

  Darmowa dostawa

  Szybka wysyłka na terenie całej Polski

  Zwroty gwarancyjne

  14-dniowa gwarancja zwrotu

  Pomoc 24/7

  Obsługa klienta zawsze gotowa

  Bezpieczne płatności

  Gwarantujemy maksymalne bezpieczeństwo